Jubilea
Zona's Kiosk ontwerpt speciale themauitvoeringen. Een groot aantal van de kunstenaars van Zona's Kiosk zijn gespecialiseerd in het invullen van een jubileum van een verzorgingshuis, en het tijdens openingen mensen bij hun werk betrekken. Met muziek, theater, dans en workshoptafels dagen zij de bewoners uit om (mee) te zingen, dansen, maken, ondergaan en vertellen.

In Huis aan de Vecht in Utrecht werd een koninklijk bezoek begeleid door kunstenaars.

Er werd extra uitgepakt bij een driedaagse jubileumuitvoering in De Drie Hoven in Amsterdam, waarvoor gastkunstenaar Merlijn Twaalhoven de opening regiseerde en vijf gastkunstenaars werden uitgenodigd.

lees verder »

Pyjama Party
Zona's Kiosk in de pyjama(avond)uurtjes

In 2012 startte Zona's Kiosk een speciale invulling aan de zogenaamde 'pyjamauurtjes' , in drie Limburgse en drie Brabantse zorginstellingen. In 2013 werd dit vervolgd in drie zorginstellingen in Valkenburg.
De avonden worden opgeluisterd met kunstenaars gehuld in pyjama, knuffelbezoek, liedjes bij een kampvuur in de Kiosk, bezoek aan bed met slaapgedichten, dansant in de wandelgangen, en bijzondere slaapmutsjes.


lees verder »

Kinderen en ouderen
Kinderen worden op verschillende manieren betrokken bij themaprojecten met ouderenZona's Kiosk en kunstenaar Laurien Mulder hebben meerdere projecten gerealiseerd waar kinderen bij worden betrokken:

Kinderpost
Kinderen maken kaarten die door Zona's Persoonlijke (theatrale ) Postbodes naar ouderen worden gebracht of bij hen worden opgehaald

Weesbeesten
kinderen worden voorgelicht over kunst en dementie, en maken schrijven een Zielig Verhaal bij een knuffeldier, dat vervolgens met de kinderen en ouderen met dementie van een bedje/nest wordt voorzien en door de ouderen wordt geadopteerd
Speciale editie: Hondjes Zonder Moeder

Groeten uit..
Vakantieherinneringen ophalen nav vakantiekaarten speciaal aan u geschreven door kinderen van naschoolse opvang het Kikkerpad.
Op die zelf getekende kaarten vertellen kinderen over hun leukste vakantie en stellen allerlei belangstellende vragen over die van U! (Wat was uw leukste vakantie toen u een kind was?)
We kunnen samen met u een kaartje aan hen terugschrijven, maar niets hoeft.
Alleen al vakantieherinneringen uitwisselen naar aanleiding van de vragen van de kinderen en vakantiekaarten uit de oude doos, levert gegarandeerd een vrolijk stemmend samenzijn op!

lees verder »

Vitaliteit Ontmoet Kwetsbaarheid

De Tafel Van Vier: vitale senioren ontmoeten kwetsbare ouderen in vrijwilligersworkshops door kunstenaars van Zona's Kiosk Met dank aan de fondsen RCOAK en Sluyterman van Loo, is april 2013 het project De Tafel Van Vier gestart in het kader van "Vitaliteit Ontmoet Kwetsbaarheid”. De Tafel Van Vier is een initiatief dat workshops voor vitale ouderen heeft ontwikkeld die als vrijwilliger in de ouderenzorg (willen) werken. De workshops worden geleid door kunstenaars van Zona’s Kiosk. Vitale ouderen worden betrokken om aan de slag te gaan met het verbinden van groepen (Persoonlijke Postbodes), spelvormen en het omzetten van verhalen (De Spel Salon), de eigen talenten en interesses aan te boren (Goudzoeken) of met materialen uit de omgeving en documentatie aan de slag te gaan (Maak Er Wat Van). Zona's Kiosk kunstenaars gaan aan tafel met kwetsbare ouderen, vitale ouderen en zorgmedewerkers. De Tafel van Vier brengt vier partijen samen: kwetsbare ouderen, vitale ouderen, kunst en zorg/welzijn. Samen gaan we nieuwe manieren, creatieve middelen en onconventionele benaderingswijzen inzetten om betekenisvolle ontmoetingen tussen vitale en kwetsbare ouderen tot stand te brengen. Hiertoe worden vier workshoptrajecten aangeboden aan de vitale ouderen, die tijdens het traject verder ontwikkeld, vormgegeven en mogelijk aangepast gaan worden. De laaste onwikkelingen van dit project kunt u volgen via "projecten" op deze website

Lees verder

Extra aandacht verdient...

Zona's Kiosk in De Wilberthof, Berghem, Elly Driessens: Nu, een bijna fluisterstil huis. Verhalen die los komen en we horen van de zorg. De mensen die anders bijna nooit aan iets deelnemen nu drie dagen beneden zien. individueel werken, o wat een luxe voor deze mensen. Genieten van de sfeer die Zona meebrengt. En de inspiratie die we opgedaan hebben. We kunnen alleen maar herhalen wat een mevrouw zij na afloop van het bezoek van de groene grabbeljurken: godverdomme wat was dat mooi. Groeten van De Wilberthof, Berghem.

Lees verder

Het team

Zona's Kiosk vertegenwoordigt een select gezelschap van professionals uit de kunst en cultuur. Vanwege het grote aantal kunstenaars dat deel wil nemen aan Zona’s Kiosk, kunnen we garant staan voor een hecht en select collectief van betrokken kunstenaars. De kunstenaars van Zona’s Kiosk worden geselecteerd op hun artistieke kwaliteiten, de interactiviteit van hun werk(wijze) en ondernemen allen zelf cultureel-maatschappelijke activiteiten (zie ook: de bemanning).

Lees verder

Zona's Kiosk in het museum

In 2011,2012 en 2015 realiseerde we projecten en kunstwerken voor Museum Het Dolhuys. In 2015 bezocht Zona's Kiosk Velserduin in Ijmuiden. Laurien Mulder en Vera Broos maakten aan de hand van gesprekken met mensen met niet-aangeboren hersenletsel een Verhalenlijn met textiele werken, en tafelkleden. In opdracht van Museum Het Dolhuys in Haarlem, werden voor in 2011-2012 het outsource-project "We Zullen Doorgaan" kunstenaars uitgezonden naar vijf Haarlemse zorgcentra, en werk gemaakt geïnspireerd door en in samenwering met ouderen. Dit werk is geëxposeerd op de tentoonstelling "De kunst van het ouder worden" van augustus 2011 tot maart 2012.

Lees verder

Zona's Kiosk in 55 zorginstellingen

Zona's Kiosk bezocht sinds 2009 meer dan 55 zorgcentra in Haarlem, Limburg, Utrecht, Drenthe, Overijssel, Amsterdam, en Brabant. Zona's Kiosk oprichtster en projectleider Vera Broos neemt deel aan Conferenties en symposia, internationale projecten, en projecten met Musea en universiteiten.

Lees verder

WELKOM BIJ ZONA'S KIOSK

Wij bedenken bijzondere momenten en nieuwe creatieve concepten voor ouderen en bewoners van zorgcentra, samen met kunstenaars, met als doel het verhogen van de kwaliteit van de mensen in zorgcentra. Ons doel is het cultureel aanbod voor ouderen en anderen in de zorg, met name diegenen die op eigen kracht minder in staat zijn cultuur in huis te halen, te vergroten. Wij bundelen onze krachten in een reizende Kiosk met uitvoeringen van 1 tot 4 dagen. Interactie , plezier uitwisseling zijn de belangrijkste insteek van Zona’s Kiosk. Een select team van kunstenaars, theatermakers , muzikanten en andere creatieven betrekken bewoners en bezoekers bij kunst die gezien, beluisterd, gevoeld, geproefd, gespeeld, gedragen en beleefd kan worden. De mobiliteit van de projecten, waarbij mensen worden opgezocht in huiskamer of slaapkamer, zorgt er voor dat ook mensen die normaal liever niet naar beneden komen voor activiteiten of zelfs hun kamer niet afgaan, kunnen worden bereikt.

Lees verder

Expeditie SNOES: Kunst en dementie safaris

Met Expeditie SNOES hebben we 100 gasten meegenomen naar de gesloten afdelingen van Het Flevohuis. Twee maanden werkten kunstenars op zes locaties individueel met mensen met dementie. SNOES is: warme aandacht voor mensen met dementie, de artistiek vertaling van kunstenaars, en het laten zien van de rijkdom aan uitdrukkingsmogelijkheden die er zijn voor mensen met dementie als je goed kijkt en luistert. En hoe fijn ze dat vinden. Contact staat bij SNOES voorop, want ook met andere vormen van communicatie dan taal bereik je mensen met dementie. Meer informatie over de locatieprojecten van SNOES en kunstenaars interviews vind u onder het tabblas 'projecten' op deze site.

" class="button">Lees verder

Zona's Kiosk bestaat uit verschillende Modules, gericht op verschillende zintuigen die ons dagelijks prikkelen

Maak hieronder een keuze uit de verschillende zintuigen:

Proeven

lees verder »

Aanraken

lees verder »

Zona's Kiosk

Verbeelding, creatief (bezig) zijn, vorm geven, spelen: kunst is, naast ‘prikkelen’ en beleving , belangrijk, ook in de zorg en voor ouderen. Dat is onze ervaring in meer dan 50 zorginstellingen en met projecten en opdrachten in en buiten Nederland tot nu toe.
Het afgelopen jaar hebben we een project gerealiseerd rondom de was (doen): Was Goed.
Met het project NowHere hebben we met Nederlandse kunstenaars Engelse zorgcentra bezocht en Engelse kunstenaars laten optreden in Nederlandse zorgcentra. Na SNOES 2014 werd in 2015 Het Flevohuis langdurig aan gedaan met Station Tijdloos, 5 maanden een broedplek voor kunst en dementie in opdracht van de Universiteit van Amsterdam. Schoolkinderen en vrijwilligers worden betrokken bij projecten en in 2016 staat een project op stapel met levende dieren (Zie 'Eitje!' elders op deze website.

Zona's Kiosk nieuws

Stichting Kunst in de Zorg zoekt kunstenaars (alle disciplines) voor project in Het Flevohuis
In het Flevohuis is een project genaamd HenPower Eitje gestart. HenPower is gebaseerd op (het ontwikkelen van) een cultureel programma rondom kippen, dat in 40 Engelse en 10 Australische locaties wordt uitgezet door het Engelse Equal Arts. Het Nederlandse HenPower Eitje geeft een geheel eigen invulling aan dit project, door gebruik te maken van artistieke middelen en kunst als sociaal bindmiddel tussen de bewoners in en om de zorginstelling.
Voor de periode januari-Pasen 2017 worden nieuwe kunstenaars, creatieven en artiesten uit alle disciplines aangetrokken. Schrijvers, dichters, vormgevers, theatermakers, muzikanten en andere creatieven zijn welkom om ideeën en plannen in te zenden.
In Het Flevohuis wonen 80 ouderen, bezoeken 60 ouderen de dagbesteding (verschillende afdelingen) en telt de revalidatieafdeling ongeveer 60 mensen die er korte of (zeer) lange tijd verblijven.

Opdracht
Wij zoeken professionele kunstenaars, creatieven en artiesten die op inspirerende wijze een 10-daags workshoptraject binnen Henpower Eitje willen uitvoeren met 1 of meer groepen mensen in Het Flevohuis. Voor de periode januari-Pasen 2017 zoeken wij 5 kunstenaars (waaronder 1 duo).
Maak een voorstel of plan voor een werktraject, workshop- of interventiereeks van 10 keer met kwetsbare ouderen in Het Flevohuis. Het betrekken van de groepen ouderen in Het Flevohuis staat centraal. De uitvoeringen gaan een verbinding aan met het thema kippen, dieren, buiten/land, verhalen, muziek recepten of eigen associaties in brede zin die bijdragen aan Henpower Eitje.
Een blijvend resultaat als tastbare herinnering is gewenst. In samenspraak met de artistiek leider, kan dat een (tijdelijk) object zijn voor de binnenruimte of buitenruimte, of een tastbare herinnering verspreid in of buiten de instelling via andere media zoals geluidswerk, tekstwerk, etc.

Criteria
Elke discipline kan een voorstel indienen. De selectie geschiedt door een panel van professionals uit kunst/community art en zorg. Ervaring in het werken met kwetsbare groepen is een pre, affiniteit een must. De werkwijze is interactief en participatie bevorderend, en op verschillende groepen ouderen toepasbaar. Daarbij letten we ook op (her)haalbaarheid en originaliteit.
De symboliek van Henpower Eitje vraagt van elke kunstenaar de invulling van een module, onderlinge samenwerking met de artistiek leider en de instelling.
Wij zoeken kunstenaars die zowel artistieke kwaliteit brengen als vaardigheden hebben in het aansturen van creatieve processen en participatie van de ouderen. Wij vragen om een reactie waarin je aangeeft op welke wijze je hen in contact wilt laten komen met kunst, en welke rol je hen in het proces wilt geven. Je wordt verzocht om in dit stadium niet zelf in contact te treden met de instelling.

We kijken o.a. naar:
- Toepasbaarheid van plan/voorstel op het thema van Henpower Eitje
- Interactiviteit, participatie bevorderende aanpak
- Oorspronkelijke, eigen aanpak en vormgeving
- Affiniteit met/ervaring in het werken met kwetsbare groepen
- Professionaliteit in aanpak en uitvoering
- Communicatieve vaardigheid, gemak met kwetsbare groepen, flexibel inspelen op nieuwe wendingen, inlevingsvermogen in wat mensen nog wel en niet kunnen
- Aanvulling op het team kunstenaars
- Het heeft enige voorkeur om te werken met de discipline beeldend (schilderen, tekenen, fotografie, ruimtelijk, beeld, poëzie, film/video, enz.)
Je kunt alleen werken, maar ook samenwerken met een andere kunstenaar is mogelijk (er is plek voor 1 duo en 3 individuen).

Vergoeding
Er is voor 10 dagdelen p.p. 1.500 euro inclusief btw beschikbaar.
Materiaalkostenvergoeding werktrajecten: p.p. tot 400 euro inclusief btw.
Uren maken eindresultaat: p.p. 330 euro inclusief btw.
Deelnemende kunstenaars kunnen werkwijzen tonen aan en uitwisselen met Engelse kunstenaars die meedoen aan HenPower.
Het project biedt mogelijk uitzicht op bredere inzetbaarheid, bij vervolgprojecten of bij Zona's Kiosk (www.zonaskiosk.nl). Dit zal afhangen van verschillende factoren: of het werk sitespecific is, of eenmalige bijeenkomsten een optie zijn, en dergelijke.

Opzet project
September tot Kerst 2016: kunstenaars uit Zona’s Kiosk (www.zonaskiosk.nl)
Januari tot Pasen 2017: nieuwe kunstenaars
Paasdagen/week 2017: presentaties/event met alle kunstenaars uit het project

Aanmelden
Inzendingen dienen uiterlijk op 30 oktober 2016 om 24.00 uur in het bezit te zijn van Stichting Kunst in de Zorg via www.zonaskiosk.nl (e-mail rechtsonder).
Professionele kunstenaars en creatieven die belangstelling hebben voor deze opdracht kunnen een voorstel/trajectomschrijving sturen en een korte motivatie. Deze graag voorzien van een curriculum vitae met documentatie van recent werk, naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en website (papieren documentatie, je website(s) of links naar beeldmateriaal).
Ingezonden papieren portfolio’s ontvang je desgewenst na de selectiefase op retour indien gewenst; sluit hiertoe een terugzendenveloppe mee met retouradres.
Meer informatie over het project is te vinden op www.zonaskiosk.nl, Facebook: Zona’s Kiosk Presenteert.
We verwachten dat je in de week van 15 december een dagdeel kennis komt maken met de locatie, bewoners en huidige kunstenaars, en in 2017 twee à drie keer deelneemt aan overleg, planning en evaluatie. Reiskosten worden vergoed.

Stichting Kunst in de Zorg
Stichting Kunst in de Zorg gelooft in de kracht van kunst om nieuwe ontmoetingen te realiseren met mensen in zorginstellingen en kwetsbare ouderen.
Met haar projecten wil de Stichting Kunst participatieve kunst in de zorg vermeerderen en kunstprojecten aanjagen. Zij betreedt beleidsterreinen zoals kunst, community art, cultuurparticipatie, zorg en welzijn, vrijwilligerswerk en beeldvorming over kwetsbare ouderen. De stichting is actief op nationaal en internationaal niveau.

Vera Broos
Haar projecten als artistiek leider en met haar onderneming Zona’s Kiosk zijn te vinden op de website en Facebookpagina Zona's Kiosk. In Het Flevohuis realiseerde zij eerder de projecten SNOES (2014), Station Tijdloos (2015, i.s.m. de UvA) en maandelijks Zona's Kiosk. In 2015 werkte zij samen met Equal Arts, de organisatie die Henpower uitzet en Henpower Eitje ondersteunt. Informatie over het project met de Universiteit van Amsterdam en Equal Arts is te vinden op de website.

Equal Arts (Henpower)
Meer over Equal Arts en Henpower U.K.: https://equalarts.org.uk/our-work/henpower/

lees verder »

Download ons Manifesto Arts and dementia
Het NowHere Manifesto, resultaat van het Kunst en dementieproject NowHere met uitwisselingen tussen Engelse en Nederlandse kunstenaars die werken met mensen met dementie. Met dank aan Marjolein Gysels van de Universiteit van Amsterdam en Alice Thwaite van Equal Arts

DOWNLOAD HIERONDER DE PDF

lees verder »

Henpower Eitje in Het Flevohuis gestart


Met Henpower-Eitje gaat Stichting Kunst in de Zorg kunstenaars inzetten om met artistieke en creatieve middelen samen met ouderen, vrijwilligers en professionals uit de zorginstelling de komst van een kippenhok en kippen voor te bereiden. Door de gezamenlijke activiteiten ontdekken de verschillende groepen binnen de zorginstelling elkaar en de kracht van kunst. In samenwerking met Zorggroep Amsterdam Oost wordt in het Flevohuis de komst van een kippenhok en een aantal kippen voorbereid.

HenPower, een project van Equal Arts, is actief in meer dan 40 Engelse verzorgingshuizen. De Engelse organisatie wil met creativiteit de levensomstandigheden van ouderen verbeteren. In HenPower worden ouderen betrokken bij de verzorging van kippen. Ze leggen daardoor contacten met anderen, het verdrijft de eenzaamheid. Geïnspireerd door HenPower, maar vanuit een heel eigen aanpak en vormgeving, gaat Stichting Kunst in de Zorg nu een pilot vormgeven in het Flevohuis in Amsterdam, genaamd ‘Eitje’.

Zona's Kiosk kunstenaars geven invullling onder leiding van Vera Broos aan de eerste activiteiten van Henpower-Eitje. Een Kippenkrant, waarin mensen hun ei kwijt kunnen, en praten als een kip zonder kop. Het ei als smaakmaker in Smaakconcepten. Dierentheater dat een brug naar buiten slaat, tussen de ouderen en hun kippen in het verzorgingshuis en buurtbewoners en hun favoriete (huis)dier daarbuiten. Café Eitje, waarin het kippenhok wordt bezocht en waarbij iedereen, ook mensen met dementie, welkom is.

Stichting Kunst in de Zorg bouwt met dit project voort op jarenlange ervaring in de ouderenzorg, die is opgedaan met projecten als Zona’s Kiosk en Snoes. De projecten staan onder leiding van Vera Broos. Met een aanbod op maat (kiosk) voor zorginstellingen wil zij bijdragen aan de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen, door middel van het aanbieden van interactieve vormen van kunst en cultuur. Zij stimuleert kunstenaars om werk(tijd) in de zorg te besteden, met name in de ouderenzorg.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door: Henpower U.K. , het Fonds voor Culturrparticipatie (F.C.P.) , Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (A.F.K.), Fonds Sluyterman van Loo, Het R.C.O.A.K. en Zorggroep Amsterdam Oost (Z.G.A.O)

lees verder »

Speel de foto in de Werf
De Werf in Amsterdam West: Zona's Kiosk presenteert Speel de foto, een terugspeel(theater)sessie ontwikkeld voor mensen met dementie. De sessie wordt geleid door Theatermaker Jaap Oostra, Activiteitenbegeidster Paula Leenhoven die hem bij onze projecten vol enthousiasme bijstaat, en Marjolein Gysels van de Universiteit van Amsterdam, die de ontwikkeling van de module vorig jaar in Het Flevohuis mede mogelijk maakte.

Jaap Oostra is theatermaker (zie ook 'de bemanning op onze website) heeft een eigen methode ontwikkeld om communicatie en begrip voor de ander te faciliteren door middel van spel. Deze Spelsalon in Zona's Kiosk, is een afgeleide van het Playback Theater van Jonathan Fox. Tegenslagen als ziekte of problemen van sociaal of culturele aard, zoals discriminatie, vormen belemmeringen in communicatie en relaties en hebben wezenlijke gevolgen voor de personen in kwestie. Jaap zet theater in als middel waar het individu actief gehoord en gezien wordt en opgenomen wordt in positieve groepsprocessen bij jongeren, in diverse professionele kringen, en ouderen.

De interventie werkt met een kleine groep (5 a 7 mensen) in een relatief intieme setting. Een stuk muziek of iets beeldends vormt de prompt om de verbeelding aan te spreken. En wanneer de deelnemers uit hun verbeelding terug in het hier en nu komen, vraagt Jaap of iemand zijn gedachten wil delen met de groep en wil vertellen wat de muziek bij hem/haar heeft opgeroepen. De groep gebruikt dit verhaal om dit te gaan uitbeelden.

Naar aanleiding van aansprekende zwart-wit foto’s uit de jaren ’30-’50, de tijd van hun jeugd, maar ook recentere foto’s, kunnen de deelnemers er één kiezen. Vervolgens wordt iemand gevraagd om zijn/haar foto te beschrijven en dat te verbinden aan eigen ervaringen. Dit gaat de groep uitbeelden, waarop mensen rollen aannemen of toebedeeld krijgen en er wordt een scène gecreëerd. Deze wordt denkbeeldig gefotografeerd op een cruciaal moment, waarop het stukje eindigt.
Het vraagt geen theatrale vaardigheden, alleen het vermogen de eigen rol even vast te houden en de rol van anderen te begrijpen door het verhaal van de spelleider. Niet iedereen begrijpt precies alles, waar werkelijkheid en fictie beginnen en eindigen, maar men gaat wel op in de beleving van de scènes, heeft plezier in het aannemen van onconventionele rollen (bijvoorbeeld het varken), en men komt graag bijeen in zo'n speelse griepsessie.

Projectleiding Zona's Kiosk en St.Kunst in de Zorg: Vera Broos

lees verder »

Halte Tijdloos maandelijks in Het Flevohuis
In 2016 organiseert Vera Broos met Zona's Kiosk kunstenaars maandelijks een uitvoering van Halte Tijdloos. Halte Tijdloos vind plaats in Het Flevohuis in Amsterdam, waar we in 2014 SNOES en Expeditie SNOES organiseerden en in 2015 Station Tijdloos/NowHere Station, een praktijkplek voor kunst en dementie onderzoek door kunstenaars tijdens het internationale project NowHere.
WIlt u kennis maken met Zona's Kiosk, Vera Broos en/of een uitvoering bijwonen, dan bent u van harte welkom! Afspraken kunt u maken via info@zonaskiosk.nl

lees verder »