De doelgroepen van Zona's Kiosk

De toenemende groep mensen die vanwege hoge leeftijd intensieve zorg nodig hebben, en de veranderingen in de financiering van de zorg, zet de levenskwaliteit van mensen in zorgcentra onder druk. Hun aantal neemt snel toe met de huidige ‘grijze golf’. Dit maakt de noodzaak des te groter om nieuwe vormen van contact, zingeving en uitwisseling voor deze groepen te ontwikkelen.
Zona’s Kiosk richt zich met name op degenen die door hoge leeftijd of zorgvragen niet of minder deel kunnen nemen aan het maatschappelijk verkeer: mensen in zorginstellingen. Merendeels zijn dat ouderen, maat ook jongere mensen met dementie, niet aangeboren hersenafwijkingen en verstandelijke beperkingen worden met Zona's Kiosk bereikt. Het heeft de ambitie om bij te dragen aan de kwaliteit van leven van deze mensen door middel van het inbrengen van interactieve vormen van kunst en cultuur.
De nadruk ligt bij Zona’s Kiosk op het brengen van kunst en cultuur op persoonlijke, informele wijze, en op basis van samen dóen de interactie met de bewoners aangaan. Zij vormen ook de inspiratiebron voor de kunstenaars en projectleiding: het (her)ontginnen van hun verhalen, kennis en talenten heeft grote waarde voor het (door)ontwikkelen van Zona’s Kiosk en naar andere groepen in de maatschappij.

Voeg deze pagina toe aan:

Zona's Kiosk nieuws

Now Our World
We werken in 2019 aan een intergenerationeel magazine, samen met Stichting S.M.A.A.K. ( Marlies Juffermans) en de Ongoing Project groep in Berliijn en Leipzich DL

( tijdelijke titel)

lees verder »

Gek Op Groen
Wat hebben kippen, boerenkool en eetbare bloemen met elkaar te maken? Kom het ontdekken en proeven tussen 11 en 12 (aanmelden nodig) in Gek Op Groen, de Open Dag Week van de Zorg in het Flevohuis.

lees verder »

Pyjama Party!
Ook in 2019 organiseren we weer een aantal Pyiama Partys in de avond uurtjes, o.a. in Het Flevohuis en de Open Hof in AMsterdam

lees verder »

Zorg voor cultuur!
2017, het jaar van nieuwe kunstenaars, nieuwe betrekken groepen zoals dove, blinde en revaliderende ouderen en wijkorganisaties, wonderlijke wandelgangen en...kippen! Met HenPower en meerdere bezoeken van Engelse partners en kunstenaars, slaan wij onze vleugels verder uit en zijn we tegelijk neergestreken in de zorginstellingen waar kippen van allerlei pluimage onderdak hebben gevonden en waar met behulp van het zorgpersoneel, een nieuwe generatie is uitgebroedt.

Namens het bestuur van Stichting Kunst in de Zorg, de kunstenaars van en andere deelnemers aan Zona's Kiosk, en mijzelf, wens ik u hele leuke kerstdagen en jaarwisseling toe!
Vera Broos, projectleider St.Kunst in de Zorg en producent van Zona's Kiosk

lees verder »

Troetelkippen bij Amsta
Na het succes van HenPOWER Eitje, dat vanaf juni is geadopteerd door het Flevohuis waar we de rest van het jaar activiteiten blijven ontplooien, is op 1 april bij Amsta project 'Tok' (Troetelkippen Ouderen en kunst ) gestart rond de kippen in de tuin en een door onze bouwers Rob Hagenouw en Nils Krook ontworpen kippenren. van de locatie van 't Hoflaan in Amsterdam Oost. 7 maanden lang bezoeken kunstenaars wekelijks de locatie met activiteiten rond de kippen.

Activiteiten rond de koe en het Ei zijn te volgen op de Facebookpagina "HenPower Eitje"

lees verder »