Workshop Zona's Kiosk 3 december Landelijke inspiratiedag Ouderen En Cultuur

Workshop door Vera Broos en Jaap Oostra, waarin theater en theatrale aspecten van Zona's Kiosk extra zullen worden uitgelicht. Uitwisseling en presentatie wordt afgewisseld met evaringsmomenten d.m.v. sociometrie en terugspeeltheater.

Het LKCA organiseert een inspiratie-, doe- en ontmoetingsdag voor kunstenaars, kunstdocenten, activiteitenbegeleiders en organisatoren die (willen) werken met ouderen aan kunst- en cultuurprojecten. De dag levert ideeën, inspiratie, inzichten, informatie en contacten op die helpen om projecten met ouderen te ontwikkelen, te starten of bij te sturen.

Aan de orde komen de volgende aspecten van het werken met ouderen:
• Welke vaardigheden heb je nodig (artistiek, sociaal, pedagogisch en didactisch)?
• moet je rekening houden met leeftijdsspecifieke factoren bij de werving en begeleiding van ouderen en zo ja, met welke?
• hoe ondernemend en vindingrijk kun je opereren binnen de terreinen kunst en cultuur, maatschappelijke participatie en zorg en welzijn?
De lezingen en workshops worden ingevuld/aangeboden vanuit de achtergrond en behoeften van zowel activiteitenbegeleiders als kunstenaars.
Praktische info

Datum: 3 december
Tijd: 10 – 16.15 uur
Locatie: Utrecht, Het Huis Utrecht, (voormalig Huis aan de Werf), Boorstraat 107
3513 SE Utrecht

Voeg deze pagina toe aan:

Zona's Kiosk nieuws

Broze Verbeelding Begint!
Broze Verbeelding begint!

Vanaf maandag 10 juni gaat Vera Broos om te beginnen samenwerken met de kunstenaars Sandra Schouten (voedsel en rituelen), Anke van Vliet (poppenspeelster), Jaap Oostra (terugspeeltheater), Hein Walter (zorgkunstenaar). Tot en met augustus verzamelen we materiaal, ideeën en tips die we vanaf september gaan omzetten in proeftuinen met ouderen. De meest inspirerende bruikbare uitkomsten en inzendingen worden eind van het jaar in een boekje verspreid.

Zie de agenda voor activiteiten

Ook op afstand kunnen vrijwilligers, familieleden van zorgvragers, mantelzorgers en vrienden meedenken en doen! Heb je ideeën over waardevolle tijdsbesteding, creatieve tips, eigenwijze bezigheden, spelvormen, familierituelen? Stuur die dan op of maak een afspraak!

lees verder »

Now Our World
We werken in 2019 aan een intergenerationeel magazine, samen met Stichting S.M.A.A.K. ( Marlies Juffermans) en de Ongoing Project groep in Berliijn en Leipzich DL

( tijdelijke titel)

lees verder »

Gek Op Groen
Wat hebben kippen, boerenkool en eetbare bloemen met elkaar te maken? Kom het ontdekken en proeven tussen 11 en 12 (aanmelden nodig) in Gek Op Groen, de Open Dag Week van de Zorg in het Flevohuis.

lees verder »

Pyjama Party!
Ook in 2019 organiseren we weer een aantal Pyiama Partys in de avond uurtjes, o.a. in Het Flevohuis en de Open Hof in AMsterdam

lees verder »

Zorg voor cultuur!
2017, het jaar van nieuwe kunstenaars, nieuwe betrekken groepen zoals dove, blinde en revaliderende ouderen en wijkorganisaties, wonderlijke wandelgangen en...kippen! Met HenPower en meerdere bezoeken van Engelse partners en kunstenaars, slaan wij onze vleugels verder uit en zijn we tegelijk neergestreken in de zorginstellingen waar kippen van allerlei pluimage onderdak hebben gevonden en waar met behulp van het zorgpersoneel, een nieuwe generatie is uitgebroedt.

Namens het bestuur van Stichting Kunst in de Zorg, de kunstenaars van en andere deelnemers aan Zona's Kiosk, en mijzelf, wens ik u hele leuke kerstdagen en jaarwisseling toe!
Vera Broos, projectleider St.Kunst in de Zorg en producent van Zona's Kiosk

lees verder »