Kunstenaars ontzorgen

Op 12 december geeft Laurie Kuipers, werkzaam bij Amsta en hecht betrokken bij de start-up van Zona\'s Kiosk in 2009, Zona\'s Cadeau in 2011, en De Tafel Van Vier, een lezing over haar ervaringen met kunst in de zorg, waaronder Zona\'s Kiosk.

LKCA en Cultuur-Ondernemen organiseren in nauwe afstemming met CAL-XL, inspiratiebijeenkomst Kunstenaars ontzorgen, werken in de gezondheidszorg.

De zorgsector is volop in beweging
Er zijn veel kansen in de zorg, zowel binnen de psychiatrie, gehandicaptenzorg, ziekenhuizen of ouderenzorg. De zorgsector is volop in beweging. De komende jaren gaat er veel veranderen met de komst van de WMO. De opdracht van de Rijksoverheid om zorg te verlenen verandert van organisaties die budget krijgen naar gemeenten. Voorbeelden van vraagstukken in de zorg: verbinding met de buurt en leefgemeenschap op hen heen. Of hoe kan plezier en ontspanning in de tehuizen buiten de al aanwezige bingo? Zorgorganisaties zijn zoekend hoe ze zich origineel kunnen profileren en nieuwe klanten aan zich kunnen binden.

Voor wie?
Ben je als kunstenaar/creatief/ontwerper geïnspireerd door alle ontwikkelingen in de gezondheidszorg? Ben je werkzaam binnen een zorgorganisatie of wil je graag je creatieve kwaliteiten laten gelden binnen dit werkveld? Dan ben je van harte welkom.

Praktische info

Datum: 12 december 2013
Aanvang: 16:30 uur

Deze voorstelling bevat de volgende module(s):