Zona's Kiosk wordt mede mogelijk gemaakt door:

(ism) Marjolein Gysels Universiteit van Amsterdam NowHere Manifesto Arts and dementia

Het NowHere Manifesto, resultaat van het Kunst en dementieproject NowHere met uitwisselingen tussen Engelse en Nederlandse kunstenaars die werken met mensen met dementie. Met dank aan Marjolein Gysels van de Universiteit van Amsterdam en Alice Thwaite van Equal Arts

Zona's Blog

Uitgebreide verslagen van zorgmedewerkers en kunstenaars, tot aan de totstandkoming in 2009 aan toe

Zona's Kiosk werd eerder gesponsord door:

2010: Amsterdams Fonds voor de Kunsten AFK, Stadsdeel Amsterdam NieuwWest 2009: Fonds voor Beeldende Kunsten FBKVB, RCOAK, Fonds Sluyterman van Loo, Mondriaan Stichting, VSBfonds, Stichting DOEN

Zona\'s Kiosk workshop op Ouderen En Cultuur dag 3 december

3 december Op deze dag geven Vera Broos en Jaap Oostra ( \'De Spel Salon\' in ons vrijwilligersproject De Tafel Van Vier en \'Verhalen Speelman\' in Zona\'s Kiosk) gezamenlijk 2 keer een workshop, waarin theater en theatrale aspecten van Zona\'s Kiosk extra zullen worden uitgelicht. Uitwisseling en presentatie wordt afgewisseld met evaringsmomenten d.m.v. sociometrie en terugspeeltheater. Ouderen en Cultuur, inspiratiedag voor professionals uit verschillende sectoren Het werkveld: ouderen en cultuurparticipatie is heel divers. Zorg- en welzijnsinstellingen organiseren allerlei culturele activiteiten voor ouderen. En steeds meer culturele instellingen weten de doelgroep te vinden en te bedienen. De verschillende werkvelden hebben allemaal hun eigen vakkennis en netwerken. Valt er wat van elkaar te leren? Wij denken van wel! Het LKCA organiseert een inspiratie-, doe- en ontmoetingsdag voor kunstenaars, kunstdocenten, activiteitenbegeleiders en organisatoren die (willen) werken met ouderen aan kunst- en cultuurprojecten. De dag levert ideeën, inspiratie, inzichten, informatie en contacten op die helpen om projecten met ouderen te ontwikkelen, te starten of bij te sturen. Inhoud Aan de orde komen de volgende aspecten van het werken met ouderen: • Welke vaardigheden heb je nodig (artistiek, sociaal, pedagogisch en didactisch)? • moet je rekening houden met leeftijdsspecifieke factoren bij de werving en begeleiding van ouderen en zo ja, met welke? • hoe ondernemend en vindingrijk kun je opereren binnen de terreinen kunst en cultuur, maatschappelijke participatie en zorg en welzijn? De lezingen en workshops worden ingevuld/aangeboden vanuit de achtergrond en behoeften van zowel activiteitenbegeleiders als kunstenaars. Praktische info Datum: 3 december Tijd: 10 – 16.15 uur Locatie: Utrecht, Het Huis Utrecht, (voormalig Huis aan de Werf), Boorstraat 107 3513 SE Utrecht Kosten (inclusief lunch): € 50