Vera Broos, projectleider Zona's Kiosk en artistiek leider Stichting Kunst in de Zorg

Foto vlnr: Ina Stockem, gastvrouw en 'Knuffelkeindochter" in Zona's Kiosk, Vera Broos, Laurie Kuipers (Amsta)

Zona’s Kiosk is ontsproten aan het brein van kunstenaar Vera Broos, die de kracht van professionals uit de kunst en cultuur wil inzetten om bijzondere momenten te creëren in de ouderenzorg.
Door persoonlijke ervaringen in ziekenhuizen en zorgcentra, werd zij geinspireerd in kunst in de zorg en is zij gaan deelnemen aan projecten in de zorg. Daar ontstond het idee om een kunstenplatform op te richten en een reizende en virtuele 'winkel' vol interactieve kunst. In 2008 richtte zij stichting Kunst in de Zorg op, waarmee projecten in Nederland en in het buitenland worden gerealiseerd.

Vera Broos heeft zich gespecialiseerd in de vormgeving van culturele projecten in de ouderenzorg.. Ze begeleid sinds 2009 zestien kunstenaars uit alle disciplines. Met Zona's Kiosk en andere projecten zoekt zij naar nieuwe vormen van ervaring en communicatie binnen de zorgwereld en met kwetsbare ouderen. Met projecten in de zorg en met ouderen, vrijwilligers en zorgmedewerkers wil zij en nieuwe impuls geven aan kunst en cultuur in de ouderenzorg, door disciplinebrede projecten op te zetten en interventies te koppelen aan personages, installaties en thematische uitvoeringen. Met grootschalige en kleinere projecten, waar veel kunstenaars, ouderen en zorgmedewerkers aan meewerken, worden uiteenlopende activiteiten en interventies vormgegeven die op verschillende momenten kunnen worden ingezet. De kunstenaars worden binnen masterclasses opgeleid. De media die worden ingezet en gecombineerd behelzen verschillende vormen van zintuiglijkheid, door modules vorm te geven waarmee ouderen worden opgezocht, met aanraking, spel, geur, smaak, en geluid in activiteiten die eigentijds en interactief zijn.

Vera Broos heeft een achtergrond als multimediakunstenaar. Als VJ werkte zij jaren met film en projecties en als installatiemaker zocht zij publieksgroepen op in de eigen omgeving. Haar VJ- werk en publieksinstallaties zijn te zien via de website www.beambuzz.nl.

Voeg deze pagina toe aan:

Zona's Kiosk nieuws

Broze Verbeelding Begint!
Broze Verbeelding begint!

Vanaf maandag 10 juni gaat Vera Broos om te beginnen samenwerken met de kunstenaars Sandra Schouten (voedsel en rituelen), Anke van Vliet (poppenspeelster), Jaap Oostra (terugspeeltheater), Hein Walter (zorgkunstenaar). Tot en met augustus verzamelen we materiaal, ideeën en tips die we vanaf september gaan omzetten in proeftuinen met ouderen. De meest inspirerende bruikbare uitkomsten en inzendingen worden eind van het jaar in een boekje verspreid.

Zie de agenda voor activiteiten

Ook op afstand kunnen vrijwilligers, familieleden van zorgvragers, mantelzorgers en vrienden meedenken en doen! Heb je ideeën over waardevolle tijdsbesteding, creatieve tips, eigenwijze bezigheden, spelvormen, familierituelen? Stuur die dan op of maak een afspraak!

lees verder »

Now Our World
We werken in 2019 aan een intergenerationeel magazine, samen met Stichting S.M.A.A.K. ( Marlies Juffermans) en de Ongoing Project groep in Berliijn en Leipzich DL

( tijdelijke titel)

lees verder »

Gek Op Groen
Wat hebben kippen, boerenkool en eetbare bloemen met elkaar te maken? Kom het ontdekken en proeven tussen 11 en 12 (aanmelden nodig) in Gek Op Groen, de Open Dag Week van de Zorg in het Flevohuis.

lees verder »

Pyjama Party!
Ook in 2019 organiseren we weer een aantal Pyiama Partys in de avond uurtjes, o.a. in Het Flevohuis en de Open Hof in AMsterdam

lees verder »

Zorg voor cultuur!
2017, het jaar van nieuwe kunstenaars, nieuwe betrekken groepen zoals dove, blinde en revaliderende ouderen en wijkorganisaties, wonderlijke wandelgangen en...kippen! Met HenPower en meerdere bezoeken van Engelse partners en kunstenaars, slaan wij onze vleugels verder uit en zijn we tegelijk neergestreken in de zorginstellingen waar kippen van allerlei pluimage onderdak hebben gevonden en waar met behulp van het zorgpersoneel, een nieuwe generatie is uitgebroedt.

Namens het bestuur van Stichting Kunst in de Zorg, de kunstenaars van en andere deelnemers aan Zona's Kiosk, en mijzelf, wens ik u hele leuke kerstdagen en jaarwisseling toe!
Vera Broos, projectleider St.Kunst in de Zorg en producent van Zona's Kiosk

lees verder »