Bemanningsleden

Popcontact

Anke van Vliet-Zwiers is poppenspeelster en bezoekt ouderen 1 op 1 met uiteenlopende poppen

Textiele workshop

Textiel designer, modeontwerper Maurice Papens laat ouderen kennis maken met textiele materialen en werkvormen

Projectleider Vera Broos

Zie voor meer informatie het menu op deze website: Vera Broos

De kip, het ei, de klei en de ontdekkerij

Beeldhouwer Frank ter Beek laat ouderen kennis maken met tactiele materialen, en het verwerken van geluid en miniaturen in hun beelden

Kipologie

Edward Rink is Verhalenverteller en kipoloog die voordrachten geeft en vloeistofprojecties ontwerpt

Eggbot

Beeldend kunstenaar Loes ten Anscher schrijft met de Eggbot persoonlijke verhalen en uitspraken op ronde voorwerpen zoals eieren

Poezietekenaar

Hein Walter omschrijft zichzelf als zorgkunstenaar en initieerde projecten en kunstenaarsateliers in Almere

Maak er wat van (voor vrijwilligers)

Laurien Mulder Zie ook: "Speelkwartier" in Zona's Kiosk en "Weesbeesten" in project SNOES De workshop Maak Er Wat Van betrekt vitale senioren die sinds het project De Tafel Van Vier zijn blijven deelnemen aan andere projecten van Vera Broos/ Zona's Kiosk. Ook word de workshop voor vrijwilligers die werd ontwikkeld i.s.m. Lauirie Kuipers van Amsta, voortgezet i.s.m. Amsta en LKCA als onderdeel van een Europees Grundvigproject. Maak Er Wat van is gepresenteert bij Movisie, en werkt met een vaste groep vitale senioren aan kunstwerken in de openbare ruimte en verzorginhuizen, met kinderen, en in project Was Goed Laurien Mulder is beeldend kunstenaar, runt een kinderatelier, werkt aan objecten met mensen in Nepal, en sloot zich in 2011 aan bij Zona's Kiosk als Community-Art-Lab (CALL)-kunstenaar. Je zou kunnen zeggen dat het de specialiteit is van Laurien om een situatie te creëren waarin er ruimte is voor onverwachte en bijzondere momenten en die vervolgens te vangen in woord en beeld.

Goud Zoeken

Een workshop voor vrijwilligers die op zoek gaat naar hun passies en talenten, om in te zetten in de ouderenzorg

Persoonlijke Postbodes

Monique Hoving en Riska Wijgergangs Monique en Riska vormen samen de artistieke leiding van Blik Bijzonder. Blik Bijzonder is opgericht in 2008 en zoekt in het alledaagse leven naar bijzondere verhalen. Vaak, zo niet altijd, van mensen die in het dagelijks leven minder zichtbaar zijn. Theater en muziek wordt ingezet om verhalen vorm te geven. De Persoonlijke Postbode werd in 2009 bedacht door Vera Broos voor Zona's Kiosk , en in 2013 werd door Riska en Monique een nieuwe invulling gegeven met De Persoonlijke Postbodes workshop voor vrijwilligers. Zie ook: De Wasvrouwen in Zona's Kiosk

Muzikado

Jaqueline Fleskens, zangeres/muzikante Jacqueline geeft mensen direct een liedje cadeau. Jaqueline weet bij iedereen de juiste toon te zetten, verhalen krijgen bij haar liedjes los en zij neemt samen met bewoners even de tijd om een liedje te laten borrelen in haar hoofd. Voor project SNOES-kunst en dementie, werkte Jacqueline langere tijd met een groep bewoners aan muzikale levensverhalen. Hier een liedje aan de hand van ontmoetingen met mevr. van der Wal aug-sept 2014: SNOES is een project van Vera Broos

De Spel Salon

Jaap Oostra (terugspeeltheater) Bestemd voor ouderen, familie en personeel. Door bij dementerenden de werkwijze aan te passen zijn de terugspeeltechnieken ook voor hen waardevol. De Verhalen Speelman brengt uw verhalen tot leven. Ieder mens zit er vol mee, ook al is niet iedereen een ras verteller. Met een gezonde dosis nieuwsgierigheid stelt uw Verhalen Speelman vragen. Elk mens zit vol verhalen. Het is fijn als die gehoord worden. Samen stilstaan bij ervaringen die voor iemand belangrijk zijn. Stilstaan? Er zijn mogelijkheden om actief te reageren voor iedereen, ga ze ontdekken met de Verhalen Speelman, op de bank of in een terugspeeltheaterworkshop. Over Jaap Specialties: Improvisatie theater, gebruik van video voor multimedia events, werken met uiteenlopende doelgroepen: jongeren, ouderen, dementerenden. Jaap Oostra is initiator en uitvoerder van theatrale concepten voor gemeenschappen en bedrijven. Met zijn theatergroep Wordt Vervolgt werk hij o.a. met mensen met afasie. "Speelsheid en humor roepen enthousiasme op. Ze verdiepen het inzicht in situaties en het begrip voor anderen. Dit maakt van theater een geweldig instrument, waarmee je diep op thema's in kunt gaan en tegelijkertijd de noodzakelijke lichtheid kunt behouden. De kracht van dit medium blijft me fascineren."

vorige12volgende

Zona's Kiosk nieuws

Broze Verbeelding Begint!
Broze Verbeelding begint!

Vanaf maandag 10 juni gaat Vera Broos om te beginnen samenwerken met de kunstenaars Sandra Schouten (voedsel en rituelen), Anke van Vliet (poppenspeelster), Jaap Oostra (terugspeeltheater), Hein Walter (zorgkunstenaar). Tot en met augustus verzamelen we materiaal, ideeën en tips die we vanaf september gaan omzetten in proeftuinen met ouderen. De meest inspirerende bruikbare uitkomsten en inzendingen worden eind van het jaar in een boekje verspreid.

Zie de agenda voor activiteiten

Ook op afstand kunnen vrijwilligers, familieleden van zorgvragers, mantelzorgers en vrienden meedenken en doen! Heb je ideeën over waardevolle tijdsbesteding, creatieve tips, eigenwijze bezigheden, spelvormen, familierituelen? Stuur die dan op of maak een afspraak!

lees verder »

Now Our World
We werken in 2019 aan een intergenerationeel magazine, samen met Stichting S.M.A.A.K. ( Marlies Juffermans) en de Ongoing Project groep in Berliijn en Leipzich DL

( tijdelijke titel)

lees verder »

Gek Op Groen
Wat hebben kippen, boerenkool en eetbare bloemen met elkaar te maken? Kom het ontdekken en proeven tussen 11 en 12 (aanmelden nodig) in Gek Op Groen, de Open Dag Week van de Zorg in het Flevohuis.

lees verder »

Pyjama Party!
Ook in 2019 organiseren we weer een aantal Pyiama Partys in de avond uurtjes, o.a. in Het Flevohuis en de Open Hof in AMsterdam

lees verder »

Zorg voor cultuur!
2017, het jaar van nieuwe kunstenaars, nieuwe betrekken groepen zoals dove, blinde en revaliderende ouderen en wijkorganisaties, wonderlijke wandelgangen en...kippen! Met HenPower en meerdere bezoeken van Engelse partners en kunstenaars, slaan wij onze vleugels verder uit en zijn we tegelijk neergestreken in de zorginstellingen waar kippen van allerlei pluimage onderdak hebben gevonden en waar met behulp van het zorgpersoneel, een nieuwe generatie is uitgebroedt.

Namens het bestuur van Stichting Kunst in de Zorg, de kunstenaars van en andere deelnemers aan Zona's Kiosk, en mijzelf, wens ik u hele leuke kerstdagen en jaarwisseling toe!
Vera Broos, projectleider St.Kunst in de Zorg en producent van Zona's Kiosk

lees verder »