De Kioskinstallatie

De Kioskinstallatie is een geesteskind van Vera Broos en ontworpen door Rob Hagenouw. Samen met kunstenaars bedachten zijn de 'modules' van de Kiosk: installaties, personages en rijdende voorwerpen. De Kiosk past in de reeks van eerdere publieksinstallaties van Broos , waarvan de Beambus met Hagenouw en ander werk gericht op uiteenlopende publieksgroepen als peuters, griezelpubliek, buurtbewoners en festivalpubliek ( te bekijken op de website www.beambuzz.nl).
Het ontwerp is een bedenksel van Rob Hagenouw, die samen met Broos van 2004 tot 2011 onder de naam De Beambus (zie voor meer informatie www.beambuzz.nl) mobiele installaties heeft gemaakt op festivals en voor culturele organisaties. Andere installaties van Hagenouw zijn o.a. De Klimaattafel, de Keuken Van Het Ongewenste Dier en de Eco-ruine.
De afzonderlijke Kiosk- onderdelen uit 2009 en 2011 zijn voortgekomen uit gesprekken tussen de kunstenaars, Broos en Hagenouw.


Vormgeving speelt een belangrijke rol in Zona’s Kiosk. De installatieonderdelen verbeelden en ondersteunen de kunstenaars en mensen in zorgcentra op zintuiglijke wijze.
Bij grote uitvoeringen vormt de Kioskinstallatie het middelpunt van workshops en ontmoetingen met bewoners en bezoekers van zorgcentra. Mensen worden nadrukkelijk uitgenodigd en betrokken bij workshops en voorstellingen rond de Kiosk, die dienst doet als informatiecentrum, podium, tentoonstelling en ontmoetingsplek.

De Kiosk is een installatie met open en vrolijke uitstraling, die zich kan voegen naar verschillende omstandigheden en verschillende vormen kan aannemen. Het is het kloppend hart van de activiteiten, een multifunctioneel object dat dienst kan doen als een reizende expositie, contactdesk, opbergkast, podium, en winkel in een. De flexibiliteit van de toepassingsmogelijkheden van de kiosk is een groot voordeel. De installatie is op zo’n manier vormgegeven dat hij in zeer uiteenlopende ruimtes geplaatst kan worden. In gesloten vorm is de Kiosk een houten knoop, die letterlijk geopend kan worden en dan alle modules uitstalt. Zo kan de installatie in gesloten vorm enkele dagen in een lobby of eetzaal staan, met alle modules veilig in zich opgeborgen. Zo kan de Kiosk op elke locatie een afgestemde opstelling krijgen: van intieme gangkast, tot schitterend podium, lokale koffiebar en gezellige ontmoetingsplek.

De Kioskonderdelen
De Kiosk bevat zeven mobiele onderdelen die gebruikt kunnen worden op de afdelingen, en een appèl doen op verschillende zintuigen. Deze ondersteunen de werkvormen en kunnen worden ingezet om contacten te leggen met bewoners. De bewoners worden zo met uiteenlopende middelen en werkmethodes aangesproken en uitgenodigd tot deelname.

De Kiosk: filmpje van de opbouw

Meer afbeeldingen:

Voeg deze pagina toe aan:

Zona's Kiosk informatie

Symposia en Conferenties presentaties
### Symposia en Conferenties Presentaties

- Tandem Projects: Oberhausen, Birmingham (2015)
- Equal Arts, Newcastle/Gateshead
- Vitaliteit Ontmoet Kwetsbaarheid conferentie: presentatie De Tafel Van Vier
- Long Live Arts Conference Den Haag: Presentatie Zona's Kiosk in samenwerking met Cretien van Campen, Windesheim instituut
- European Cultural Commission: presentatie NowHere
- De Kunst Van Waarde Maken, Ede, LKCA/Tandem projects /NowHere
- Age Included Symposium Amsterdam: presentatie in samenwerking met Marjolein Gysels U.v.A.
- Cultuur in Beeld Conferentie Den Haag: presentatie NowHere
- Van Abbe Museum
- Universiteit van Amsterdam: Zona's Kiosk
- Kunst en Dementie Conferentie: kernteam
- Long Live Arts Conference Ede: kunstenaars optredens
- CALL XL
- Cultuur Ondernemen

Deze lijst toont uw presentaties bij symposia en conferenties, georganiseerd voor eenvoudige referentie op uw website.

lees verder »

Partners Projecten en Publicaties
### Projectleiding en Publicaties

- SchattenJacht in samenwerking met Cordaan (2023-2024)
- Geluksplekken Noord in samenwerking met Cordaan, Osiragroep, Civic (2023-2024)
- ZorgKrijgers in samenwerking met Cordaan (2022-mei 2023)
- Pijama Pret in samenwerking met ZGAO (2022-nov 2022)
- Oh wat ben je Mooi Show in samenwerking met Cordaan (2021)
- Werkboek voor ZorgKrijgers (2020)
- Broze Verbeelding, project in samenwerking met Amsta, Cordaan, ZGAO (2019)
- Wonderlijke Wandelgang in samenwerking met ZGAO (2018)
- TOK: Troetelkippen Ouderen en Kunst in samenwerking met Amsta (2017)
- HenPower Eitje in samenwerking met Equal Arts U.K. en ZGAO (2016-2017)
- Manifesto Arts& Dementia i.s. Marjolein Gysels ( U.v.A.)en Alice Thwaite (Equal Arts U.K.)
- Tandem Europe: NowHere in samenwerking met UvA, Equal Arts (2015)
- WAS GOED in samenwerking met Amsta (2015)
- Vakantie vroeger in samenwerking met Amsta (2015)
- Station Tijdloos in samenwerking met drs. Gysels U.V.A. en ZGAO (2015)
- Verhalenlijn en –boekje voor Dolhuys Museum van de Geest
- Zona's Kiosk voor SEIN - Centrum voor Epilepsie
- SNOES, kunst en dementie, Expeditie SNOES, openbaar evenement voor 100 gasten (2014)
- Zona's Kiosk in samenwerking met Sevagram (2014)
- Zona’s Kiosk Huis aan de Vecht Utrecht 3x3 dagen, Fagel Amsterdam, Meer en Oever Amsterdam (2014)
- De Tafel Van Vier: 4 workshops voor vrijwilligers (2013)
- Zona's Kiosk in samenwerking met Sevagram (2013)
- Zona’s Cadeau, 3-daagse uitvoeringen in 14 instellingen in Amsterdam, Brabant en Limburg (2012)
- We zullen doorgaan, outsource-project in opdracht van Museum Het Dolhuys (2011)
- Zona's Kiosk, Digitale Pioniers Academie (2010)
- Zona’s Kiosk in samenwerking met Amsta (2009)

Deze lijst toont uw projectleiding en publicaties, georganiseerd voor eenvoudige referentie op uw website.

lees verder »

Stichting Kunst in de ZorgHier vind u tijdelijk informatie over St.Kunst in de Zorg
(de website www.kunstindezorg.nl wordt binnenkort vernieuwd)

Stichting Kunst in de Zorg is in 2008 opgericht met de doelstelling om culturele interventies en kunst in de zorg te vermeerderen en zet zich in voor het realiseren van nieuwe kunstprojecten voor zorgvragers.

Accent op oudere zorgvragers en ouderenzorg
Stichting Kunst in de Zorg startte in 2009 met twee kunstprojecten in de ouderen- en verstandelijk gehandicaptenzorg. Het zwaartepunt van de activiteiten van de stichting ligt sindsdien hoofdzakelijk op de ouderenzorg. Met het ontwikkelen van kunstvormen voor en met zorgvragende ouderen (de groep 75-plussers), wil de stichting bijdragen aan nieuwe manieren van omgaan met, vormgeven van en interpreteren van ontmoetingen met mensen in zorginstellingen. Hier willen wij ons voorlopig ook op blijven richten, omdat nog zeer veel te behalen valt met kunst en cultuur voor de kwetsbare, groeiende groep zorgvragende ouderen.

Met onze projecten willen wij een nog openliggend werkterrein voor kunstenaars en creatieven aanboren, en tegelijk professionals uit de kunsten in de zorg inbrengen.

Sinds 2009 initieert Stichting Kunst in de Zorg projecten gericht op kwetsbare ouderen. De stichting betreedt meerdere beleidsterreinen, zoals kunst, communityart en cultuurparticipatie, zorg en welzijn, vrijwilligerswerk en beeldvorming over kwetsbare ouderen. Sinds 2008 zijn met onze projecten meer dan veertig zorginstellingen door heel Nederland bezocht en hebben onze projecten en kunstenaars op symposia en congressen gestaan en in een museum geëxposeerd. Het werkveld is van locaal (Amsterdam) uitgebreid naar landelijk en er vinden projecten plaats in onder andere Haarlem, Utrecht, Brabant (diverse gemeenten), Eindhoven en Zuid-Limburg.
Ook werken we samen met zorgorganisaties, culturele organisaties, het hoger beroeps- en kunstonderwijs, wetenschappelijke instituten en vrijwilligersorganisaties. Een belangrijke peiler is het slaan van bruggen naar, en overdragen van methodieken naar andere groepen zoals vrijwilligers, mantelzorgers en kinderen. Bij projecten worden ook andere groepen betrokken als scholen, buurtbewoners, kunstpubliek, familie, vrijwilligers en vitale senioren. Eerdere projecten hebben geleid tot onder andere samenwerkingen met onder andere Museum Het Dolhuys, de Universiteit van Maastricht, de Universiteit van Amsterdam, C.M.V, Cultuur-Ondernemen, Het LKCA, CALL-XL en Movisie.

Bestuur

Voorzitter Noud Verhave heeft lange tijd in de zorg gewerkt en is o.a. organisator van de conferentie ‘Kunst en Dementie’ (2008 IJsselstein, 2011 Eindhoven). Hij ontwikkelt regelmatig culturele projecten in relatie tot de gezondheidszorg en initieert community art projecten. In opdracht van Kunstenaars&CO ontwikkelde hij de cursus ‘Kunst en ZO’ voor kunstenaars uit alle disciplines die in de zorg projecten willen uitvoeren.

Penningmeester Anouk Op ’t Veld is  senior adviseur bij bureau Andersson Elffers Felix (www.aef.nl) en gespecialiseerd in de zorg. Zij is onder andere verantwoordelijk voor de  implementatie van de nieuwe financieringssystemen in de zorg  (ZorgZwaartePakketten) en de gevolgen die dat heeft voor de manier van  werken.

Secretaris Marco Henneveld is projectconsultant bij Grow/Work, dienstverlenend bedrijf binnen de gezondheidszorg. In deze functie heeft hij ruime ervaring opgedaan binnen de V&V sector en in de psychogeriatrie in het bijzonder. Zowel binnen het management op interim basis als meer projectmatige opdrachten, o.a. op het gebied van het opzetten van kleinschalig wonen en het invoeren van de zorgzwaartebekostiging, en het vinden van een juiste balans tussen een bedrijfsmatige aanpak en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Artistiek en projectleider
Huidig projectleidster van projecten van Stichting Kunst in de Zorg is Vera Broos. Zie elders op deze website voor meer informatie.

De MISSIE van de stichting is het initiëren, stimuleren en praktiseren van kunstgerelateerde initiatieven in relatie tot de gezondheidszorg.


De stichting heeft ten doel:

- Kunstuitingen in zorginstellingen en voor zorgvragers te realiseren waarbij ontmoetingen tot stand worden gebracht tussen kunstenaars uit alle disciplines en zorgvragers teneinde de culturele participatie van zorgvragers te stimuleren en kunstenaars in staat te stellen hun werk toe te passen in en op de zorg
- In bredere zin kunst voor zorgvragers bevorderen en onder de aandacht brengen, door actief kunstenaars uit te nodigen Stichting Kunst in de Zorg voor eigen doeleinden te gebruiken, zorgvragen te onderzoeken en nieuwe initiatieven en samenwerkingen te ontwikkelen voor zorgvragers;

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- De realisatie van concepten, projecten, diensten, producten en voorstellingen in de zorg te stimuleren en onderzoek te doen naar de realisatie van de doelen
- Het uitdragen van de missie en visie van de stichting
- Het organiseren en uitvoeren van tentoonstellingen, voorstellingen, evenementen voor zorgvragers, het opzetten en beheren van een website, enzovoorts, alles op het gebied van de hedendaagse kunst en cultuur gericht op zorginstellingen, zorgvragers, het aangaan van samenwerkingsverbanden, personeel en institutioneel
- Het aangaan van samenwerkingsverbanden, artistiek, personeel en institutioneel
- Het werven van fondsen en sponsors

lees verder »

Informatie voor zorgorganisaties en zorgmedewerkers
Kunstenaars, muzikanten en theatermakers zijn sterk in het meenemen van een bepaalde sfeer en setting. Het stimuleren van de verbeelding, wat de verschillende kunstprojecten stuk voor stuk doen, is iets dat heel goed werkt. De energieke, frisse en soms verrassende aanpak van de kunstenaars van Zona’s Kiosk werkt stimulerend, is prikkelend en maakt nieuwsgierig. Ze zorgen ervoor dat er nieuwe verhalen ontstaan en dat mensen elkaar op een andere manier ontmoeten.

De komst van de kunstenaars zorgt voor reuring in huis, mensen raken met elkaar en de kunstenaars in gesprek. Deze wederzijdse uitwisseling is zowel voor de kunstenaars als bewoners bijzonder. Bijzonder openhartig worden verhalen uitgewisseld, mensen komen los en worden vrolijk. Soms raken de kunstuitingen net die snaar die iemands (verborgen) muzikale talent of liefde voor poëzie of zelfs worstelen wordt ontdekt. Dit is waardevol voor de kunstenaars, maar ook voor personeel.Zona's Kiosk is een project van Vera Broos en Stichting Kunst in de Zorg

lees verder »

Haal ons in huis
Zona's Kiosk kunstenaars bezitten hun eigen kwaliteiten en belichten allemaal andere aspecten van werkmethodieken in de omgang met ouderen.

Voor een vrijblijvende presentatie en gesprek over de mogelijkheden van Zona's Kiosk voor uw zorgorganisatie, kunt u contact opnemen met Vera Broos via 06-23040058.

lees verder »