Kip&kunst

Deze module prikkelt de volgende zintuig(en): Voelen Ruiken Proeven Praten Kijken Horen Doen

HenPower - de Nederlandse uitvoering en outsourceproject met Engelse partnerorganisatie Equal Arts. onder leiding van Vera Broos. Kunstenaars activiteiten rond de komst en het houden van kippen.

Met dank aan: Fonds voor Cultuurparticipatie, Amsterdams Fonds voor de Kunst, RCOAK, St.Sluyterman van Loo, ZGAO, Amsta.


Foto 2 en 4: Albert Nanning

Meer afbeeldingen:

Deze module wordt bemand door:
Voeg deze pagina toe aan:

Vera Broos-zie pagina info

Projectleider Zona's Kiosk en Stichting Kunst in de Zorg
Aanjager van nieuwe projecten door de kunstenaars

Hein Walter

Hein Walter neemt sinds 2016 deel an onze projecten. Zijn kunstenaarsbestaan heeft de laatste jaren steeds meer gezichten gekregen. Hein is schilder, tekenaar, zorgkunstenaar, dichter, projectbedenker, projectleider, coach en meer, zoals community-projecten, waarbij hij samen met groepen mensen kunst maakt.

Jackie Fleskens

Muzikado (liedjes gemaakt met en over ouderen met dementie), optredens in huiskamers en aan bed