Musea en conferenties

Deze module prikkelt de volgende zintuig(en): Voelen Ruiken Proeven Praten Kijken Horen Doen

Voor presentaties en kunstenaars op conferenties, symposia en andere bijeenkomsten, neem contact op met Vera Broos via info@zonaskiosk.nl

Meer afbeeldingen:

Deze module wordt bemand door:
Voeg deze pagina toe aan:

Jaap Oostra

De Spel Salon, terugspeel theater voor groepen

Rens Bouma

Rens Bouma

Lucht wind en wapperen, Laat maar Waaien, en Spelen met Lucht

Vera Broos-zie pagina info

Projectleider Zona's Kiosk en Stichting Kunst in de Zorg
Aanjager van nieuwe projecten door de kunstenaars

Jackie Fleskens

Muzikado (liedjes gemaakt met en over ouderen met dementie), optredens in huiskamers en aan bed