Artikel Zona's Kiosk op website Zorglive

Een artikel van Remco Koenders
“Toen mijn vader voor langere tijd in het ziekenhuis belandde kwam ik op het idee. Op zijn afdeling, waar veel ouderen lagen, was bijna niets te beleven. Dat vond ik erg jammer. Niet alleen het verzorgen van patiënten is namelijk belangrijk, maar ook het verhogen van hun kwaliteit van leven. Als kunstenaar wilde ik daaraan op mijn eigen manier een bijdrage leveren."
"Samen met een collega heb ik Stichting Kunst in de Zorg opgericht. Ons doel is kunst naar de mensen te brengen. Het project Zona’s Kiosk voert die doelstelling in de praktijk uit. Samen met een aantal andere kunstenaars ga ik langs bij verzorgingstehuizen om de bewoners met kunst in aanraking te brengen.

De kunst die wij de ouderen aanbieden is heel breed, van fotografie tot theater en van nieuwe media tot beeldende kunst. We proberen alle zintuigen te prikkelen: onze kunst kun je voelen, zien, proeven, horen en beleven. Kunst is voor ons ook een manier om ouderen uit dagen om het gesprek aan te gaan. Je merkt dat daar echt vraag naar is. Veel ouderen in verzorgingstehuizen zitten om een praatje verlegen. Daar willen we iets aan doen. Ook voor kunstenaars is die interactie een prachtige ervaring. Oudere mensen zijn zo inspirerend om mee te werken, ze kunnen je echt verrassen.

Een kunstenaar kijkt met een ander oog naar de zorg, en pakt dingen anders op. Dat hoor ik ook van verzorgend personeel. Zij vertellen dat ouderen heel anders reageren op kunst. Soms komen cliënten nog nauwelijks hun kamer uit maar zijn komen ze wel ontzettend nieuwsgierig kijken als wij langskomen. Of laatst, toen we muziek aan het maken waren, toen zat een oude man in de hoek stilletjes mee te drummen op zijn knieën, bleek hij vroeger muzikant te zijn geweest. Door kunst leven mensen echt op. Dat is zo iets unieks. Wat dat betreft heeft kunst in de zorg echt een toegevoegde waarde.

Ik wil dat iedereen in een verzorgingshuis van kunst kan genieten. Ik denk dat daar ook zeker behoefte aan is. Zeker in de toekomst. Met een nieuwe generatie komen ook nieuwe eisen. Daarop moet je in je aanbod op inspringen, met alleen bingo red je het niet meer.”

Vera Broos is artistiek leider van Zona’s Kiosk

http://www.zorglive.nl/site/detail/kunst-voor-de-zorg

Voeg deze pagina toe aan:

Zona's Kiosk nieuws

Now Our World
We werken in 2019 aan een intergenerationeel magazine, samen met Stichting S.M.A.A.K. ( Marlies Juffermans) en de Ongoing Project groep in Berliijn en Leipzich DL

( tijdelijke titel)

lees verder »

Gek Op Groen
Wat hebben kippen, boerenkool en eetbare bloemen met elkaar te maken? Kom het ontdekken en proeven tussen 11 en 12 (aanmelden nodig) in Gek Op Groen, de Open Dag Week van de Zorg in het Flevohuis.

lees verder »

Pyjama Party!
Ook in 2019 organiseren we weer een aantal Pyiama Partys in de avond uurtjes, o.a. in Het Flevohuis en de Open Hof in AMsterdam

lees verder »

Zorg voor cultuur!
2017, het jaar van nieuwe kunstenaars, nieuwe betrekken groepen zoals dove, blinde en revaliderende ouderen en wijkorganisaties, wonderlijke wandelgangen en...kippen! Met HenPower en meerdere bezoeken van Engelse partners en kunstenaars, slaan wij onze vleugels verder uit en zijn we tegelijk neergestreken in de zorginstellingen waar kippen van allerlei pluimage onderdak hebben gevonden en waar met behulp van het zorgpersoneel, een nieuwe generatie is uitgebroedt.

Namens het bestuur van Stichting Kunst in de Zorg, de kunstenaars van en andere deelnemers aan Zona's Kiosk, en mijzelf, wens ik u hele leuke kerstdagen en jaarwisseling toe!
Vera Broos, projectleider St.Kunst in de Zorg en producent van Zona's Kiosk

lees verder »

Troetelkippen bij Amsta
Na het succes van HenPOWER Eitje, dat vanaf juni is geadopteerd door het Flevohuis waar we de rest van het jaar activiteiten blijven ontplooien, is op 1 april bij Amsta project 'Tok' (Troetelkippen Ouderen en kunst ) gestart rond de kippen in de tuin en een door onze bouwers Rob Hagenouw en Nils Krook ontworpen kippenren. van de locatie van 't Hoflaan in Amsterdam Oost. 7 maanden lang bezoeken kunstenaars wekelijks de locatie met activiteiten rond de kippen.

Activiteiten rond de koe en het Ei zijn te volgen op de Facebookpagina "HenPower Eitje"

lees verder »