28 oktober: De Tafel Van Vier bij Social Art Lab van Movisie

Laurie Kuipers (Amsta), Laurien Mulder (kunstenaars Zona's Kiosk/De Tafel Van Vier, SNOES), Vera Broos (projectleider Zona's Kiosk,De Tafel Van Vier, SNOES) en 1 van de Tafel Van Vier Vrijwilligers zijn te horen en geven een proeftuin op het Social Art Lab. Het programma ziet er vooralsnog als volgt uit:

13 00 binnenlopen
13.30 opening en welkom

13.40 plenair
1. Catharijne Convent - intro tentoonstelling
2. Tabo Goudswaard ism gemeente
3. Vera Broos, Laurien Mulder en Laurie Kuijpers, en ??, groepsinterview door Saskia van Grinsven
4. BindHout ism gemeente

14.40 proeftuinen, 2 rondes van 45 minuten
1. Tabo Goudswaard
2. Vera Broos,Laurien Mulder
3. Lotte van Laatum
4. BindHout

16.20 plenaire samenvatting
16.30 borrel aan hand van het thema Naastenliefde
17.00 einde

De proeftuinen zijn bedoeld om mensen een indruk te geven wat de impact van sociaal artistieke projecten kan zijn, dat ze iets ervaren van de kracht van kunst/cultuur in het sociale domein.
Het zijn 2 rondes en duren ieder 45 min.

Voeg deze pagina toe aan:

Zona's Kiosk nieuws

Broze Verbeelding Begint!
Broze Verbeelding begint!

Vanaf maandag 10 juni gaat Vera Broos om te beginnen samenwerken met de kunstenaars Sandra Schouten (voedsel en rituelen), Anke van Vliet (poppenspeelster), Jaap Oostra (terugspeeltheater), Hein Walter (zorgkunstenaar). Tot en met augustus verzamelen we materiaal, ideeën en tips die we vanaf september gaan omzetten in proeftuinen met ouderen. De meest inspirerende bruikbare uitkomsten en inzendingen worden eind van het jaar in een boekje verspreid.

Zie de agenda voor activiteiten

Ook op afstand kunnen vrijwilligers, familieleden van zorgvragers, mantelzorgers en vrienden meedenken en doen! Heb je ideeën over waardevolle tijdsbesteding, creatieve tips, eigenwijze bezigheden, spelvormen, familierituelen? Stuur die dan op of maak een afspraak!

lees verder »

Now Our World
We werken in 2019 aan een intergenerationeel magazine, samen met Stichting S.M.A.A.K. ( Marlies Juffermans) en de Ongoing Project groep in Berliijn en Leipzich DL

( tijdelijke titel)

lees verder »

Gek Op Groen
Wat hebben kippen, boerenkool en eetbare bloemen met elkaar te maken? Kom het ontdekken en proeven tussen 11 en 12 (aanmelden nodig) in Gek Op Groen, de Open Dag Week van de Zorg in het Flevohuis.

lees verder »

Pyjama Party!
Ook in 2019 organiseren we weer een aantal Pyiama Partys in de avond uurtjes, o.a. in Het Flevohuis en de Open Hof in AMsterdam

lees verder »

Zorg voor cultuur!
2017, het jaar van nieuwe kunstenaars, nieuwe betrekken groepen zoals dove, blinde en revaliderende ouderen en wijkorganisaties, wonderlijke wandelgangen en...kippen! Met HenPower en meerdere bezoeken van Engelse partners en kunstenaars, slaan wij onze vleugels verder uit en zijn we tegelijk neergestreken in de zorginstellingen waar kippen van allerlei pluimage onderdak hebben gevonden en waar met behulp van het zorgpersoneel, een nieuwe generatie is uitgebroedt.

Namens het bestuur van Stichting Kunst in de Zorg, de kunstenaars van en andere deelnemers aan Zona's Kiosk, en mijzelf, wens ik u hele leuke kerstdagen en jaarwisseling toe!
Vera Broos, projectleider St.Kunst in de Zorg en producent van Zona's Kiosk

lees verder »