Pyjama Pret

Deze module prikkelt de volgende zintuig(en): Voelen Ruiken Proeven Praten Kijken Horen Doen

Zachte activiteiten gericht op de vroege en late uren in verlpeeghuizen, muziek met iedereen in pyiama, slaapmutsjes, verhalen voor het slaen gaan, ochtend gymnastiek en knuffels voor het slapen gaan. Activiteiten voor in de ochtend en middag.

Met dank aan Sevagram Limburg , Brabantzorg en het Oranjefonds

Meer afbeeldingen:

Deze module wordt bemand door:
Voeg deze pagina toe aan:

Martin van Leusden, Chris Corstens en Kees Post

Martin van Leusden, Chris Corstens en Kees Post zijn jazzmuzikanten. Martin en Chris nemen sinds 2009 deeel aan onze projecten met Fluisterjazz en Pyjama Partys.

Hartenvrouw/ wonderrok

Esmeralda Detmers

Jackie Fleskens

Muzikado (liedjes gemaakt met en over ouderen met dementie), optredens in huiskamers en aan bed

Vera Broos-zie pagina info

Projectleider Zona's Kiosk en Stichting Kunst in de Zorg
Aanjager van nieuwe projecten door de kunstenaars

Hein Walter

Hein Walter neemt sinds 2016 deel an onze projecten. Zijn kunstenaarsbestaan heeft de laatste jaren steeds meer gezichten gekregen. Hein is schilder, tekenaar, zorgkunstenaar, dichter, projectbedenker, projectleider, coach en meer, zoals community-projecten, waarbij hij samen met groepen mensen kunst maakt.

Anke van Vliet

Poppenspel met uiteenlopende poppen

Sandra Schouten

Smaak Avontuur, Spelen Met Je Eten, SchattenJacht Spel